RUNNSVATTNETS VÄNNER

ÅRSMÖTE

8 APRIL 2018

2018-03-13

VI TRÄFFAS VID SLUSSENS KIOSK KL 9.00 FÖR ARBETSDAG MED FÅGELTORNET.

KL 13.00 ÅTER TILL KIOSKEN FÖR LUNCH OCH ÅRSMÖTE

Betala in din medlemsavgift till Bankgiro: 5419-3362

medlem 100kr

familj 150 kr

valfritt stöd

Märk med email, namn och adress.

FÅGELTORNET

Med ett bidrag på 30 000 kronor i kassan från Alvins fond, vilken förvaltas av Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förening, skred föreningen Runnsvattnets vänner till verket 2010, och byggde ett Fågeltornet.

 

– Den här miljön är ganska ovanlig i dag, enligt ornitologen Thomas Liebig. Utan betesdrift växer sjön igen. Här hittar man många kulturmarksarter som var vanligare förr, till exempel tofsvipa, stare, sånglärka och rödbena.

En ideell förening som värnar om sjön Runnsvattnet som ligger på Slussen, på nordöstra Orust.

 

Runnsvattnet förbinder Grindsbysjön och Assmundersjön med havet. Sjön Runnsvattnet är den sista i raden av sjöar innan havskilen i Slussen.

Vi som bor runt sjön startade därför en ideell förening 2005. Ambitionen är att sjön skall återfå 1930-talets storlek och utseende. Ett arbete för friskt vatten och en rik biologisk mångfalld. 

Sedan 2005 har föreningen restaurerat strandängarna runt sjön .

Föreningen har fått ekonomisk stöd genom EU-bidrag  och bidrag från Naturvårdsverket, dels ortens lantbrukare och många timmars ideellt arbete av föreningsmedlemmar har vi genomfört följande åtgärder:

2008

 

Åtgärder 2005-2014

 

* Satt upp staket runt stora delar runt sjön, så framförallt kor kan beta och hålla strandängarna öppna.

* Buskar och träd på strandängarna är fällda.

* Fisk och fågelinventering är gjorda.

* Fladdermusinventering

* Vattenprover är tagna i Klevaån 

* Vi har med bidrag från Alvins fond byggd ett rejält fågeltorn, nu Orust enda.

*

*

* Vi har dessutom firat med kräftskiva vid ett flertal tillfällen.

* Anordnat Höstfest med långkokt fläsklägg och rotmos i Slussens hamnmagasin med föredrag om Runnsvattnets       fågelfauna av ornitologen Thomas Liebig och Projekt 8 fjordar med Projektledare Niklas Åberg

   Här kan ni läsa om : 8 fjordar-projektet

 

Arbetsdagar och medlemskap

 

Föreningen har arbetsdagar vår och höst. Du är välkommen in i föreningen.

Du kan vara passiv eller aktiv medlem.

Vi tar tacksamt emot gåvor.

 

Styrelsen i Föreningen Runnsvattnets Vänner.